Gebruiksvoorwaarden

Na authorisatie door naargroep1 is de toegang tot uw account afgeschermd voor onbevoegden door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord en domein. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Naargroep1 mag er van uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij naargroep1 heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

De door u ingevulde gegevens worden geanonimiseerd verwerkt en op niveau van het samenwerkingsverband met elkaar vergeleken. Ze zijn niet toegankelijk voor ouders, scholen of schoolbesturen. Bij verlies of diefstal van de inloggegevens dient u dit zo snel mogelijk te melden bij info@naargroep1.nl. Voor vragen over het gebruik van de inloggegevens, kan contact worden opgenomen met naargroep1 via info@naargroep1.nl

Terug